Werkwijze

Integratieve Benadering

"You've got to let go of who you were, to become who you will be"

Janet Fitch

Werkwijze

Voor een veranderingsproces is het essentieel om samen een goede werk-relatie te hebben. Aan het einde van het kennismakingsgesprek bespreken we dan ook of die voorwaarden aanwezig zijn om samen verder gaan.

Het eerste gesprek is er ook op gericht om jouw vraag helder te krijgen en wordt het doel besproken dat je wilt bereiken.

Integratief

De begeleiding richt zich op een gevoel of iets wat in de weg staat om ten volle van het leven te genieten. Door juist weer met deze niet-gevoelde gevoelens in contact te treden kun je deze accepteren. Het gevoel wordt hanteerbaar en kan weer deel uitmaken van de mens die jij bent.

Individueel en op maat

De begeleiding wordt op maat aangeboden, passend bij jouw vraag, het doel, dat je wilt bereiken, het proces waarin je zit en het tempo waarin het proces verloopt. Sessies kunnen inzicht gevende, coachende, adviserende en therapeutische elementen bevatten.

Door de onderlinge afstemming weet je gedurende het proces steeds waar je aan toe bent en waar je naar toe werkt.