Aanbod en behandeling

EEN PERSOONLIJK TRAJECT... PASSEND BIJ DE MENS DIE JIJ BENT EN HET DOEL DAT JIJ WIL BEREIKEN!


Therapie

Je zoekt een oplossing voor je probleem, je hebt last van bepaalde gevoelens en emoties die je in de weg zitten en je wilt onderzoeken waar het vandaan komt. Je loopt aan tegen bepaalde patronen en wilt deze doorbreken. Je wilt dingen uit je verleden afsluiten of een plek geven zodat het geen invloed meer heeft in je leven nu en in de toekomst. De keuze voor integratieve therapie is dan een hele goede en biedt jou alle mogelijkheden.


Coaching

Coaching is gericht op dingen anders doen, in beweging komen en stappen zetten. Je wilt meer uit jezelf, je leven, je studie of je werk halen. Je wilt inzicht krijgen in je persoonlijk functioneren. Je wilt gebruik maken van je eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Je hebt vragen over de zin die je je leven wilt geven. Kortom je wilt onderzoeken hoe je je eigen leven wilt vormgeven en hoe jij je eigen Levenskunstenaar kunt zijn.

persoonlijke ontwikkeling

Je wilt groeien in jouw Mens-zijn door je bewust te worden van wie je bent en waarom je doet wat je doet. Je wilt inzicht hebben in je gevoelens en gedrag. Het verleden heeft je gevormd en kun je niet meer terugdraaien. Wat wel kan is vanaf NU je leven vormgeven en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Wanneer je in contact bent met dat wat jij van binnen ervaart, kun je van daaruit de verbinding aangaan met de mensen en de wereld om je heen.

Onderwijs

Elke school streeft naar een veilig leer- en leefklimaat voor leerlingen en leerkrachten. Het is een plek waar iedereen gelijkwaardig is en zijn eigen steentje bijdraagt. Niemand kan gemist worden. De school draagt een visie uit waar ook ouders zich goed bij voelen. Toch kan het voorkomen dat leerlingen, ouders en/of leerkrachten vastlopen; in die gevallen biedt Flow professionele begeleiding. Waarbij ieders talent benut wordt en op school een Flow ontstaat, die door iedereen gedragen wordt.

Female Forces

Trainingen

Female Forces biedt inspirerende trainingen waarin je op zoek gaat naar wat voor jou écht belangrijk is in jouw Menszijn. Met de hulp van de trainers en mededeelnemers kom je samen tot meer bewustwording over jezelf. Op deze dagen voer je diepgaande gesprekken, doe je oefeningen en wordt jou een spiegel voorgehouden. Dit zorgt niet alleen voor eyeopeners, maar ook voor meer inzicht in je gedrag en patronen. En dat is goed nieuws voor jou, want dankzij de verworven zelfinzichten weet je wat voor jou écht belangrijk en hoe jij je mannelijke en vrouwelijke energie kunt ervaren en benutten voor jezelf.