Klachtenregeling

Praktijk Margot de cock

Niet tevreden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht hebt over mij als therapeut of het consult/traject. Het is wenselijk om je klacht eerst samen te bespreken, misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Als therapeut houd ik mij aan de beroepscode van de VIT.


Op de website van de VIT staat wat je kunt doen als je om wat voor reden dan ook een klacht hebt: 

https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/